Afdelingsbestyrelse gymnastik 2017/2018 
 

Formand
Lone Rildau 
Hovedgaden 64
9460 Brovst
E-mail: lonerildau@gmail.com
Mobil 26797959


Kari Bratholt
Hovedgaden 83
9460 Brovst
E-mail: bratholt@privat.dk 
Tlf. 98232921

 

Trine Sørensen
Th. Sauersvej 62
9000 Aalborg
E-mail: migtrine@gmail.com
Mobil: 26211297
Foto er på vej

Næstformand
Hanne Kodal Sørensen
Hammershøj 18 A
9460 Brovst
E-mail: has@rn.dk
Mobil: 40516669

Billed på vej :-)
Britta Kirkensgaard Langgaard
Janumvej 114
9460 Brovst
22500354
brittakirkensgaard@hotmail.com


Arbejdsopgaver for bestyrelsen

Gymnastiksæsonen 2017 og 2018

 

 

Lone (Formand):

 • Laver årsberetning

 • Laver og udsender mødeindkaldelser og program til div. møder

 • Conventus – indtastning af medlemmer, kontingent

 • Redskabsansvarlig i Brovst hallen.
 • Regnskab
 • Omkostningsgodtgørelse

 • Regninger, kontante udlæg
 •  Deltage i hovedbestyrelselsmøder
 • Ansvarlig for indkøb af opvisningstøj (kontakt til sportsmaster) ​
 •  
 

Hanne (næstformand):

 • Referent

 • Børneattester​

 • ​Kontaktperson for hjælpeinstruktører
 • Kursusansvarlig (Tilmelding til kurser m.m.)
 

Britta:

 • Udklip af artikler i div. aviser (Hanbo-bladet og Nordjyske)
 • PR-ansvarlig (Annoncering, skrive til Hanbo-bladet og Nordjyske ”bestille” journalister m.m.)​

 

 

 

Kari:

 • Indsamling af evalueringssider

 • Arrangør af fællesarrangementer for instruktører og bestyrelse

 • Kontaktperson for hjælpeinstruktører

 • Nøgleansvarlig i Skovsgaard

 • Redskabansvarlig i Skovsgaard

 • Musikansvarlig for musikbibliotek i Skovsgaard​ 
 • Bestilling af hallerne ved div. møder og arrangementer
​Trine:

 • Nøgleansvarlig på Brovst Skole

 • Facebook redaktør

 • Indkøb af div. materialer 

 • Førstehjælpstasker

 • Kontakt til sportsmaster

 • Arrangør af fællelsarrangementer sammen med Kari

Alle:

 • Planlægningskalender for kommende sæsonen.

 • Opsøgning af nye instruktører.

 • Gymnastikopvisningen

 • ”Brainstorm” for nye tiltag.

 • Gøre et stykke arbejde for, at gymnastikafd. kan køre på bedste vis.

 • Huske arrangementer ved opstart.

 • Juleafslutning

 • Skaffer og koordinerer forældrehjælp (som f.eks. kunne være: redskabshjælpere til opvisning, oprydning efter opvisningen)

 • Anbefalinger

 • Budget

 • Ansøgninge af timer i haller og gymnastiksale

 

KONTAKTPERSONERNES PRIMÆRE OPGAVER:

 • En kontaktperson har den primære kontakt med det pågældende hold, hun er tilknyttet.  Kp vil komme og se til holdet en gang i mellem - ikke hver gang. Der kan også være tlf. kontakt. Tlf. kontakten skal være gensidig. Ved enkelte hold kan det være svært for kp at nå derhen pga. evt. det tidlige tidspunkt, hvor kp endnu ikke er kommet fra arbejde. Så må der laves en aftale om, hvordan man så får talt sammen i tlf.
 • Holder deres hold informeret om, hvad der sker.
 • Uddeling af div. sedler.
 • Generel pleje og omsorg for holdet.
 • Være opmærksom på, hvis der opstår problemer på holdet og være behjælpelig til en løsning af disse.
 • Viderebringelse af evt. ønsker om indkøb af redskaber.
 • Information om div. kurser.
 • Alle følger op på det/de kurser ”ens” instruktører skal og har været på 

Skulle der i løbet af sæsonen komme flere opgaver, bliver de uddelegeret, men vi er alle ansvarlige for ekstra opgaver og for at få dem skrevet på.