Baneoversigt Motionisttimer - Badminton 2017/2018 

Sport og Kulturcenter Brovst
 

Dag Start Slut Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5  
Mandag 20:30 21:20 Jesper Jul Jensen
John Andersen
Jens Henry Nielsen
Kjeld Hansen
 
Jan Jensen-2237 3184
Jesper Christiansen
Kristian Søndergaard-Larsen
Uffe Trandholm Nielsen
Henrik Lassen
 
Klavs Fruergaard
Spiller 2?
Mads Johansen
Jan Gjøl
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
 

Mandag

21:20

22:10
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542

Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
 
 
Onsdag 20:30 21:20 Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542

Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542

Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
 

Onsdag

21:20

22:10

Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
 
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542

Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
 

Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
 

Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
 
 
Skovsgård Idrætscenter


 
Dag Start Slut Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5
Mandag 18:30 19:20 29899823
Linda Jørgensen
Michael Hejlesen
Line Thinggaard Larsen
Claus Tingaard Larsen
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
 
Birthe K. Mortensen - 4087 3196
Annette L. Nielsen
Bente L. Andersen
Bente Nøhr
Lissi Pedersen
Carsten B. Christensen -
3098 4204
Carsten Pedersen
Leif Mortensen
Egon Jakobsen
​Kjeld Imeer
Mandag 19:20 20:10 Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
Leo Knudsen - 40187352
Hans Jørgen Nørgaard
Carl Ole Møller
Ingolf Larsen
Rene Hyllested
Spiller 2?
Spiller 3?
Spiller 4?
Spiller 5?
4033 3038
Steen Thomsen
Morten Brix
Poul Hansen
Kenneth Thim
Per Jørgensen
Jens L. Rasmussen - 9823 2666
Mogens H. Christensen
Torben Lindholm
Karsten Bjerg Jensen
Hans Rasmussen

 
Mandag 20:10 21:00 Ledig
Bookes ved hendvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542
Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6542

Ledig
Bookes ved henvendelse på
jlr@dat-schaub.dk
2949 6442
 
4033 3038
Steen Thomsen
Morten Brix
Poul Hansen
Kenneth Thim
Per Jørgensen
John Olsson - 2043 6933
Birthe Olsson
Inger Toftdahl-Olesen
Folmer Toftdahl-Olesen