Brovst Motion og Fitness - et foreningsbaseret fitnesscenter

 

Brovst Motion og Fitness er et foreningsbaseret motionscenter, der er resultatet at et samarbejde mellem Sport & Kulturcenter Brovst og Skovsgård/Brovst KFUM if. Sport & Kulturcenter Brovst står for lokaler og maskiner og Skovsgård/Brovst KFUM IF står for instruktører, holdtræning, tilmelding, betaling og kontakten til medlemmerne.

Når du melder dig ind i Brovst Motion og Fitness (BMF) er du også medlem i Skovsgård/Brovst KFUM IF, som er en forening med flere afdelinger – læs mere her: Vedtægter

BMF er en del af gymnastikafdelingen, der ledes af en bestyrelse valgt på en generalforsamling blandt medlemmerne, og bestyrelsen vil løbende udvikle BMF i i samarbejde med Sport & Kulturcenter Brovst. Det betyder også, at du som medlem af BMF er "medejer” og ønsker at efterleve vores fælles regelsæt. Du får direkte medindflydelse på udviklingen via din stemmeret på vores generalforsamling, du er en del af fællesskabet og dine ideer er altid velkommen.

Økonomi:
BMF er som udgangspunkt baseret på frivillige kræfter. Vi arbejder for, at vores instruktører har relevant og tidssvarende uddannelse – og at vores centers maskiner konstant er up-to-date. Alt sammen med det for øje, at vi på bedst mulig vis tilgodeser vores medlemmer, samt sikrer at ingen med kommercielle eller økonomiske interesser kommer i vejen for dette. Brovst Motion og Fitness’ indtægter går til uddannelse og indkøb af nyt motionsudstyr i samarbejde med Sport og kulturcenter Brovst.

Læs med om Cookies her: /Cookies