Skovsgård / Brovst KFUM IF's Fond


Det er mig en glæde ved kunne tegne en anpart i Skovsgaard / Brovst KFUM IF's sportsfond, der vil give klubben en indtægt til det store frivillige fritidsarbejde. Det er et prisværdigt initiativ, der er taget, og der er sat noget godt i gang for foreningens medlemmer.

Jeg har altid fundet det vigtigt at støtte det frivillige fritidsarbejde, Jeg STØTTER Fonden, fordi der er tale om et tilskud til at opretholde en sund interesse for børn og unge. Det frivillige fritidsarbejde er en uundværlig del af det nære samfund.

Når jeg STØTTER Skovsgaard / Brovst KFUM IF ved oprettelsen af fonden er det fordi jeg ved, at der ligger tusiender af timere ulønnet arbejde for børn, unge og voksne, hvilket er meget prisværdigt.

Jeg håber, der er mange, der vil støtte Skovsgaard / Brovst KFUM IF I denne sag ved at tegne en anpart, og dermed være med til at støtte det frivillige idrætsarbejde.
 

Sådan sagde Brovst Kommunes daværende borgmester I forbindelse med etableringen af Skovsgaard / Brovst KFUM IF's Fond i 1983.